MUA THEME NGAY HÔM NAY TẶNG 1 DOMAIN&HOSTING

Hãy điền thông tin dưới đây để được hỗ trợ[tintuc]

Sau đây là mẫu blogspot trắng tinh, dùng để thiết kế các mẫu html, blogspot, landingpage...
Mình hay dùng nó để bắt đầu quá trình thiết kế 1 blogspot<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>
Tiêu đề trang web
</title>
<!-- Bắt đầu viết Css cho web -->
<b:skin>
<![CDATA[ /* Chèn Css vào đây */ ]]>
</b:skin>
</head>
<!-- Bắt đầu phần hiển thị trên web -->
<body>
Thêm nội dung trang web của bạn vào đây
<b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
</b:section>
</body>
<!-- Kết thúc phần hiển thị trên web -->
</html>
[/tintuc]
Trần Phương PD | tháng 4 05, 2017 | |
Cập nhật ngày:

Không có nhận xét nào: