MUA THEME NGAY HÔM NAY TẶNG 1 DOMAIN&HOSTING

Hãy điền thông tin dưới đây để được hỗ trợ[tintuc]

Bài đăng này hướng dẫn xóa bỏ CSS mặc định của Blogger (widget_css_bundle.css) và JS (widgets.js) khỏi blog của bạn, nhằm tăng tốc và cải thiện tốc độ load của trang.

Bước 1: Vào chủ đề tìm thẻ <html> nó nằm ngay đầu trang

thêm b:css = "false"

<html b:css = 'false' expr: dir = 'dữ liệu: blog.languageDirection' xmlns = 'http: //www.w3.org/1999/xhtml' xmlns: b = 'http: //www.google. Com / 2005 / gml / b 'xmlns: data =' http: //www.google.com/2005/gml/data 'xmlns: expr =' http: //www.google.com/2005/gml/expr ' >
Bước 2: Xóa js mặc định của blogspot

Tìm thẻ đóng </body>

Thay bằng &lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;

Với hai bước trên bạn đã xóa bỏ css và js mặc định của blogger

Kết luận: Một số blog có thể bị lỗi bố cục sau khi xóa css mặc định.. vì nó không còn css nữa nên nó không còn sắp xếp.
[/tintuc]
Trần Phương PD | tháng 8 30, 2017 | |
Cập nhật ngày:

Không có nhận xét nào: